Cookie- og privatlivspolitik

Ejeroplysninger

Denne hjemmeside ejes og drives af:

VH Stål ApS

Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ
CVR: 26153980
Mail: info@vhstaal.dk
Tlf.: 66 14 65 40

Personoplysninger

Vhstaal.dk gør som udgangspunkt ingen brug af personlige oplysninger. Det er kun i tilfælde af, at du bruger vores kontaktformular, sender os en mail eller laver en bestilliing, at der kan henføres oplysninger tilbage til dig som person eller virksomhed. Dette er udelukkende oplysninger, som du aktivt selv vælger at indtaste, men som er påkrævet for, at vi kan behandle din anmodning. Vi bestræber os på høj sikkerhed – bl.a. gennem SSL-kryptering -, men det er på eget ansvar, at du afgiver disse oplysninger. Vi opbevarer og gemmer kun dine data så længe, det er nødvendigt og efter gældende lovgivning.

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

VH Stål ApS

Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ
CVR: 26153980
Mail: info@vhstaal.dk
Tlf.: 66 14 65 40

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over VH Stål ApS behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Cookies